پایین
بالا 2
بالا 3

مزایده

مرجع : بازدید : 417
اخبار بهارستان یکشنبه 22 شهریور 1394 در 5 : 0
 تعداد محدودی واحدهای مسکونی و زمین خدماتی و تجاری – ورزشی – نانوایی- آموزشی و  فرهنگی در شهر بهارستان  به مزایده گذاشته شد 
مزایده

مزایده

 تعداد محدودی واحدهای مسکونی و زمین خدماتی و تجاری – ورزشی – نانوایی- آموزشی و  فرهنگی در شهر بهارستان  به مزایده گذاشته شد 

خبرهای مرتبط

دسته بندی اخبار

پر بازدید ترین اخبار